Τρόπος Αποστολής Μακέτας

Σχετικά με τα τελικά αρχεία

Σχετικά με το τύπο αρχείων που πρέπει να αποστείλετε παρακαλούμε να έχει τις παρακάτω προδιαγραφές
- Είδος αρχείου κατά προτεραιότητα: a) pdf, b) jpg, c) psd, d) tiff
- Ανάλυση αρχείου στα 300dpi
- Να συμπεριλαμβάνουν σημεία κοπής και περιθώρια (bleed) 5 χιλιοστών, από την καθαρή διάσταση. 


Τρόποι αποστολής

a) Σε περίπτωση του το τελικό σας αρχείο έχει μέγεθος έως και 12MB το στέλνετε στο mail info@graphdays.com.
b) Σε περίπτωση του το τελικό σας αρχείο έχει μέγεθος μεγαλύτερο από 12MB, πλοηγείστε στο σύνδεσμο www.wetransfer.com και ακολουθείτε πολύ εύκολα τα βήματα κάνοντας upload το αρχείο σας (συμπιεσμένο) και συμπληρώνοντας το δικό σας και το παραπάνω mail αντίστοιχα.